ASEAN cam kết bảo tồn đa dạng sinh học

ThienNhien.Net – Tại Hội nghị lần thứ 12 các bên tham gia Công ước Đa dạng sinh học (CBD) diễn ra ở Pyeongchang (Hàn Quốc), Bộ trưởng Môi trường các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nám Á (ASEAN) đã ra tuyên bố chung tái khẳng định cam kết bảo tồn đa dạng sinh học của ASEAN.

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn thông cáo báo chí Ban thư ký ASEAN cho biết Tuyên bố chung ngày 17/10 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của đa dạng sinh học đối với thúc đẩy kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội và thịnh vượng của khu vực; cam kết thực hiện Kế hoạch chiến lược CBD về đa dạng sinh học giai đoạn 2011-2020 và đạt được các mục tiêu Aichi vào năm 2020.

Ảnh minh họa: Wolf Conservation Center
Ảnh minh họa: Wolf Conservation Center

Các bộ trưởng môi trường ASEAN nhất trí với vai trò quan trọng của Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN trong việc thúc đẩy hợp tác và phối hợp giữa các thành viên của ASEAN, và với các chính phủ quốc gia có liên quan, các tổ chức khu vực và quốc tế, để thực hiện ba mục tiêu của CBD trong khu vực ASEAN.

Theo đó các nước thành viên sẽ tăng cuờng và nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình bảo tồn đa dạng sinh học trong ASEAN, cũng như sự tham gia của người dân vào các chương trình này và nâng cao nhận thức xã hội về mối quan hệ mật thiết giữa đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và phát triển trên cơ sở nhận thức chung biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất hiện nay, có ảnh huởng đến đa dạng sinh học và kinh tế ở cấp độ toàn cầu, và ASEAN là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất bởi những thay đổi về khí hậu và mức độ thiên tai gia tăng.

Các bộ trưởng môi trường ASEAN cũng lưu ý vấn đề cấp thiết cải thiện và tăng cường chất lượng sống ở các khu vực đô thị bởi vai trò quan trọng của đô thị trong bảo tồn đa dạng sinh học.