Vinacomin đề nghị điều chỉnh giảm thuế, phí với tài nguyên than

ThienNhien.Net – Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) đề nghị Nhà nước xem xét, điều chỉnh giảm thuế, phí đối với tài nguyên than.

Ảnh minh họa: Vinacomin
Ảnh minh họa: Vinacomin

Theo báo cáo của Vinacomin, tồn kho than đến cuối quý III của tập đoàn này ở mức 7,7 triệu tấn (than sạch thành phẩm 5,2 triệu tấn; nguyên khai và bán thành phẩm 2,2 triệu tấn).

Trước dự báo tình hình tiêu thụ than tại thị trường trong và ngoài nước có sự phục hồi nhưng vẫn còn khó khăn, Vincomin kiến nghị Chính phủ xem xét cho Tập đoàn được vay vốn từ nguồn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, một phần vốn ODA, vốn trái phiếu Chính phủ để đầu tư phát triển ngành Than theo Quy hoạch, phục vụ cho phát triển nhiệt điện than.

Kiến nghị được Chính phủ bảo lãnh vay vốn nước ngoài cho Tập đoàn để đầu tư phát triển ngành than (do Tập đoàn hiện nay không có đủ phần vốn đối ứng từ 20¸30% để thực hiện vay đầu tư phát triển các mỏ mới).

Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ cấp phép thăm dò và cấp phép khai thác, tạo điều kiện cho các đơn vị thực hiện đúng tiến độ quy hoạch đề ra.

Tập đoàn này cũng đề nghị Nhà nước xem xét, điều chỉnh giảm thuế, phí đối với tài nguyên than. Với thuế tài nguyên (điều chỉnh từ 01 tháng 02 năm 2014), tiền cấp quyền khai thác và phí sử dụng tài liệu địa chất phải nộp từ 2014, thì tỷ lệ nộp các loại thuế, phí đối với sản xuất than rất cao trong khi điều kiện khai thác ngày càng khó khăn làm cho giá thành than tăng cao, vì vậy lợi nhuận của ngành than đang giảm mạnh, không có điều kiện đầu tư phát triển để đáp ứng nhu cầu than cho nền kinh tế quốc dân.