Trà Vinh và Bến Tre: Khởi động dự án thích ứng biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL

ThienNhien.Net – Ngày 1/9, tại Trà Vinh, Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức hội thảo khởi động kỹ thuật Dự án thích ứng biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL – AMD) Trà Vinh và Bến Tre.

Tuyến đê biển xã Hiệp Thạnh - huyện Duyên Hải - tỉnh Trà Vinh sạt lở nghiêm trọng nằm trong dự án thích ứng biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cứu Long tại Trà Vinh và Bến Tre được thực hiện từ 2014-2020 (Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng)
Tuyến đê biển xã Hiệp Thạnh – huyện Duyên Hải – tỉnh Trà Vinh sạt lở nghiêm trọng nằm trong dự án thích ứng biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cứu Long tại Trà Vinh và Bến Tre được thực hiện từ 2014-2020 (Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng)

Dự án thích ứng biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cứu Long tại Trà Vinh và Bến Tre được thực hiện từ 2014-2020, trên địa bàn 30 xã của 8 huyện thuộc tỉnh Bến Tre và 30 xã thuộc 7 huyện thuộc tỉnh Trà Vinh, do Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế tài trợ. Tổng nguồn vốn đầu tư của dự án là 1.034 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn vay của IFAD hơn 426 tỷ đồng, vốn viện trợ không hoàn lại của IFAD hơn 252 tỷ đồng, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam gần 159 tỷ đồng, số tiền còn lại do người hưởng lợi đối ứng.

Mục tiêu dự án là xây dựng sinh kế bền vững cho người nghèo ở nông thôn trong điều kiện môi trường thay đổi; nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng để tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tuyến đê biển xã Hiệp Thạnh – huyện Duyên Hải – tỉnh Trà Vinh sạt lở nghiêm trọng nằm trong dự án thích ứng biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cứu Long tại Trà Vinh và Bến Tre được thực hiện từ 2014-2020.