Các nhà đầu tư thuỷ điện ở Tây Nguyên chưa chú trọng trồng rừng thay thế

ThienNhien.Net – Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, hầu hết các nhà đầu tư kinh doanh thuỷ điện sau khi chuyển mục đích sử dụng đất có rừng sang xây dựng các công trình thuỷ điện vẫn còn lúng túng, chưa chú trọng đến việc trồng rừng thay thế. Hiện các nhà đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh thuỷ điện ở Tây Nguyên chỉ mới trồng được 757 ha rừng so với 22.770 ha rừng đã chuyển đổi mục đích xây dựng các công trình thuỷ điện.

Cũng theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, các nhà đầu tư kinh doanh thuỷ điện khi xin đầu tư đều cam kết thực hiện trồng lại rừng thay thế, nhưng khi công trình thuỷ điện đi vào hoạt động, các nhà đầu tư đều chưa hoặc đầu tư trồng lại rừng thay thế không đạt yêu cầu.

Một công trình thủy điện trong quá trình xây dựng (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)
Một công trình thủy điện trong quá trình xây dựng (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Ngay tại tỉnh Đắk Lắk có 5 dự án thuỷ điện đã đi vào hoạt động và theo kế hoạch phải trồng bù rừng thay thế với tổng diện tích 262,5 ha, nhưng đến nay cũng chỉ mới trồng được 70 ha. Cụ thể, Công trình thuỷ điện Krông H’năng diện tích rừng phải trồng bù là 175 ha, đến nay chủ đầu tư cũng chỉ mới trồng được 5 ha tại khu vực hạ lưu đập và đường vận hành. Công trình thuỷ điện Krông Kmar theo kế hoạch phải trồng bù lại rừng là 20 ha, nhưng đến nay cũng chỉ mới trồng 16 ha…

Theo đánh giá của UBND tỉnh Đắk Lắk, diện tích rừng các chủ đầu tư kinh doanh thuỷ điện trồng lại không đáng kể so với tổng số diện tích rừng đã bị mất để thực hiện các dự án thuỷ điện. Có chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ việc trồng rừng theo các quyết định phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Một số doanh nghiệp mặc dù đã trồng một phần diện tích rừng trong diện tích đất của các dự án nhưng diện tích rừng này lại không phù hợp với mục đích sử dụng đất (thuỷ điện Sêrêpốk 4, thuỷ điện Ea Mđoal 2 và thuỷ điện Krông Kmar).

Các tỉnh Tây Nguyên hiện có 287 dự án thuỷ điện với tổng công suất 6.991,8 MW, gồm 43 dự án (5.528,7 MW) thuộc quy hoạch bậc thang thuỷ điện trên dòng chính và 244 dự án (1.463 MW) thuộc quy hoạch thuỷ điện nhỏ trên sông, suối nhánh. Trong đó đã đi vào vận hành phát điện 84 dự án (4.678,3 MW); đang xây dựng 50 dự án (1.021,9 MW) dự kiến hoàn thành từ nay đến cuối năm 2015; các dự án còn lại là đang nghiên cứu đầu tư…