Liên hiệp các Hội KHKT phát huy chức năng giám định, tư vấn, phản biện xã hội

ThienNhien.Net – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Liên hiệp các Hội KHKT thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà nước về chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách cũng như chức năng giám định xã hội, tư vấn, phản biện xã hội trên cơ sở khoa học và thực tiễn.

Chiều 29/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (KHKT) nhằm đánh giá kết quả, đề ra phương hướng phối hợp công tác giữa Chính phủ và Liên hiệp các Hội KHKT thời gian tới.

Cùng dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.

Thời gian qua, Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam đã tập hợp được nhiều trí thức có uy tín, các nhà khoa học và các chuyên gia đầu ngành thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau tham gia tư vấn, phản biện xã hội các đề án, chính sách lớn ở tầm quốc gia, có tính chất liên ngành, đa ngành, trong số đó có Dự án Thủy điện Sơn La; Dự án về quy hoạch các nhà máy thủy điện; Chương trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân; Đánh giá hiệu quả Chương trình khai thác bauxite Tây Nguyên; Dự án Quy hoạch xây dựng sân bay Long Thành;… Hoạt động này có tác dụng tích cực, góp phần cung cấp thêm luận cứ khoa học giúp cho Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương xem xét trước khi quyết định các vấn đề lớn về chủ trương, đường lối, chính sách, các dự án đầu tư quan trọng.

Bên cạnh đó, Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam đã tiếp tục pháp huy thế mạnh của đội ngũ trí thức đông đảo tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trong nhân dân, góp phần vào việc nâng cao dân trí và đưa nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Tích cực tham gia đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động trong các lĩnh vực như khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, y tế, phát triển cộng đồng và giảm nghèo…

Hoạt động hợp tác quốc tế cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam đã tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với các hội nghề nghiệp, các tổ chức khoa học và công nghệ ở các nước trên thế giới, thu hút được nhiều nguồn lực từ các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Ngoài ra, Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam luôn coi trọng công tác thi đua, khen thưởng và đã xét chọn, tuyên dương nhiều tập thể, cá nhân nhà khoa học trong hệ thống Liên hiệp có nhiều cống hiến cho sự nghiệp khoa học và công nghệ; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức nhiều giải thưởng, cuộc thi, hội thi và các hình thức tôn vinh khác liên quan đến khoa học và kỹ thuật.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu cùng những kết quả mà Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là sự đóng góp tích cực của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học vào thành tựu phát triển mọi mặt của đất nước, từ lĩnh vực kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, xây dựng, khoa học công nghệ đến lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh, xây dựng thể chế…

Chính phủ hết sức ủng hộ, phối hợp và sẽ tạo các điều kiện thuận lợi để Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam tiếp tục phát triển và phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, vai trò, vị trí của mình, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển chung của đất nước trên các lĩnh vực, Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò đoàn kết, tập hợp, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà nước về chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách cũng như chức năng giám định xã hội, tư vấn, phản biện xã hội trên cơ sở khoa học và thực tiễn.

“Trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, Chính phủ hết sức chú ý lắng nghe, mong muốn lắng nghe được nhiều ý kiến; càng phát huy dân chủ, càng nghe được nhiều ý kiến, càng tranh luận thì việc tiếp cận chân lý càng tốt, càng hiệu quả”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Liên hiệp các Hội KHKT tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa các hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học kỹ thuật; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động khoa học; quan tâm tới hoạt động lựa chọn, tôn vinh những trí thức, những nhà khoa học giỏi, có nhiều đóng góp cho khoa học-kỹ thuật, cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương đã xem xét, cho ý kiến cụ thể đối với các đề xuất, kiến nghị của Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam liên quan đến việc xây dựng một số chế độ, chính sách; việc xây dựng trụ sở mới của Liên hiệp; việc xây dựng chương trình truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chức năng tham mưu, đề xuất, phản biện xã hội; đề nghị các bộ, ngành chủ động phối hợp với Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam trong xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình, đề án…