Dự thảo Nghị định về quy hoạch bảo vệ môi trường

ThienNhien.Net – Chiều 24/7, tại trụ sở Bộ TN&MT, Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến đã chủ trì cuộc họp Tổ biên tập, Ban soạn thảo Dự thảo Nghị định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Dự thảo Nghị định mới được hoàn thiện khi ban hành sẽ thay thế cho Nghị định số 29/2011/NĐ-CP. Theo đó, Nghị định mới sẽ gồm 6 chương và 20 điều ít hơn 1 chương, 21 điều so với Nghị định số 29/2011/NĐ-CP. Theo đó, Dự thảo Nghị định mới quy định thêm về quy hoạch bảo vệ môi trường; sẽ thay thế Chương Cam kết bảo vệ môi trường trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng Chương Kế hoạch bảo vệ môi trường.

Tại cuộc họp, thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã góp ý Chương Quy hoạch bảo vệ môi trường. Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng Dự thảo Nghị định cần làm rõ tính kế thừa các quy hoạch trước, quy hoạch môi trường sau tôn trọng quy hoạch theo ngành, lĩnh vực khác.

Đối với quy định về lập Đề án bảo vệ môi trường, nhiều ý kiến các đại biểu cho rằng cần xem xét lại thời gian gia hạn đối với các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; hiện Dự thảo Nghị định đang dự kiến thời gian gia hạn chậm nhất ba (03) năm, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng kiến nghị cần tập trung rà soát kỹ danh mục các dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; danh mục các đối tượng không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; danh mục các dự án thuộc trách nhiệm thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Bộ TN&MT. Các đại biểu cho rằng, đây là vấn đề trọng tâm, quan trọng cần lưu ý thẩm định, rà soát và xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương vì khi Nghị định được ban hành sẽ tác động lớn đến việc thực thi, thi hành Nghị định trong điều kiện thực tế của nước ta.

Kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến đánh giá cao sự nỗ lực của các thành viên Tổ Biên tập và Ban soạn thảo đã tích cực làm việc để hoàn thiện Dự thảo Nghị định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, việc lập quy hoạch môi trường với mục tiêu tối hậu nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong công tác bảo vệ môi trường, tạo bối cảnh, nền tảng, tiên lượng trước các vấn đề môi trường để các bộ, ngành khác cùng chia sẻ trong công tác lập quy hoạch các ngành, lĩnh vực khác.

Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến cũng chỉ đạo cần sớm bổ sung, sửa đổi những nội dung các đại biểu tham gia góp ý để đăng tải rộng rãi nhằm lấy ý kiến của nhân dân và các bộ, ngành, địa phương.