Đã cấp trên 40 triệu GCN quyền sử dụng đất

ThienNhien.Net – Đến tháng 12/2013, cả nước đã cấp được trên 40 triệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với tổng diện tích 22,3 triệu ha,, đạt 92,2 % diện tích cần cấp.

Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang công bố tại buổi họp báo về các hoạt động trong năm 2013 và các nhiệm vụ triển khai trong năm 2014.

Như vậy, năm 2013 số giấy chứng nhận cấp được đã tăng gấp 3 lần so với năm 2012.

Trong năm 2013, toàn ngành đã đồng loạt đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, với gần 1.000 đoàn thanh tra, kiểm tra đối với hơn 1.400 tổ chức, xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm trên toàn bộ các lĩnh vực, giải quyết dứt điểm được nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo, tồn đọng kéo dài.

Bộ cũng đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy trình vận hành liên hồ của 20 hồ chứa trên 5 lưu vực sông quan trọng, hoàn thành việc xác định và lập danh mục của 3.450 con sông với chiều dài từ 10 km trở lên.

Công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường, quản lý chất thải và cải thiện môi trường làng nghề, khu, cụm công nghiệp, các lưu vực sông cũng được tăng cường. Đến nay, cả nước đã có 141/194 khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải theo quy định, 378/439 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, ngành Tài nguyên và Môi trường xác định nhiệm vụ quan trọng trong năm 2014 là: Đẩy mạnh thực thi pháp luật, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong toàn ngành.

Bộ trưởng nhấn mạnh về những lĩnh vực quan trọng sẽ được tập trung thanh, kiểm tra: Việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các làng nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp gây ô nhiễm môi trường trên các lưu vực sông; hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản; xử lý vi phạm trong việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư khu đô thị.