Xử lý triệt để chất độc hóa học tại các vùng ô nhiễm nặng

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa ký Quyết định số 651/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học (CĐHH) do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Theo đó, các hành động khắc phục hậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh đối với môi trường và con người Việt Nam sẽ được tiến hành một cách có hệ thống và có sự phối hợp chặt chẽ từ trung ương đến địa phương.

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch hành động là xử lý triệt để CĐHH tại các vùng ô nhiễm nặng; 100% người tham gia kháng chiến và con cháu của họ bị nhiễm CĐHH được hưởng chính sách ưu đãi người có công.

Ngoài ra, các hộ gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn sẽ được trợ cấp đời sống và bảo hiểm y tế, trong đó hỗ trợ 100% hộ gia đình có từ hai người tàn tật nặng trở lên; quản lý thai nghén cho trên 95% thai phụ tại các vùng ô nhiễm nặng và nạn nhân của CĐHH; trồng mới 300.000 ha rừng trên vùng đất trọc do CĐHH.

Quyết định này chính thức có hiệu lực từ ngày 01/06/2012 và kế hoạch được thực hiện lồng ghép với các chiến lược, kế hoạch và chương trình phát triển kinh tế, xã hội quốc gia.