Tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai

ThienNhien.Net – Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã tiến hành 1.088 cuộc thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 473 kết luận thanh tra, kiểm tra; tiếp 2.417 lượt với 3.900 người, có 92 lượt đoàn đông người; tiếp nhận 5.980 lượt đơn thư khiếu nại, tố cáo, đã giải quyết 1.075/1.805 vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao.

Trong đó Bộ đã tiếp nhận, phân loại và xử lý 1.711 lượt đơn khiếu nại, tố cáo, đơn thuộc lĩnh vực đất đai chiếm 98%; tiếp 169 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo với tổng số 719 người, trong đó có 25 đoàn khiếu nại đông người. Thẩm tra xác minh 18/18 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao; báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết khiếu nại của 9 vụ việc được giao; rà soát, thống nhất các địa phương ban hành văn bản giải quyết 28/28 vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới của các tổ chức kinh tế; các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và các dự án đã được hỗ trợ kinh phí xử lý triệt để theo Quyết định số 58/2008 của Thủ tướng Chính phủ; các cơ sở và cụm công nghiệp gây ô nhiễm môi trường trên các lưu vực sông Cầu và sông Nhuệ – sông Đáy…