Giữ rừng để bảo tồn văn hóa Tây Nguyên

ThienNhien.Net – Hội thảo khoa học “Giải pháp bảo tồn và phát triển văn hóa Tây Nguyên” được Ban chỉ đạo Tây Nguyên, Ban Tuyên giáo T.Ư, Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông và UBND tỉnh Phú Yên tổ chức tại TP.Tuy Hòa ngày 24/5.

Theo TS Vũ Ngọc Hoàng – Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư, bảo vệ rừng là vấn đề số một của việc bảo tồn, phát triển văn hóa Tây Nguyên hiện nay. Rừng vừa là tự nhiên, vừa là văn hóa, là không gian sinh tồn đồng thời là cội rễ, làm phong phú đời sống văn hóa của đồng bào Tây Nguyên.

TS Y Ghi Niê (Đăk Lăk) nêu quan điểm, trước tiên cần phải bảo tồn chữ viết, tiếng nói của đồng bào dân tộc thiểu số; đây là yếu tố cốt lõi để phát triển văn hóa tiên tiến, đà bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên.

Bà Nga Ri Vê (Quảng Ngãi) cho rằng, phải sớm xây dựng độ ngũ trí thức là người dân tộc thiểu số có trình độ chuyên môn, có tâm huyết trong sưu tầm, sáng tác, phục hồi và phát triển một số loại hình nghệ thuật truyền thống Tây Nguyên đang có nguy cơ thất truyền.