Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Sơn La

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Sơn La quyết định chuyển mục đích sử dụng 9,5 ha đất trồng lúa để thực hiện 18 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ.