Triển khai kế hoạch nâng cao năng suất và giá trị rừng trồng

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị triển khai kế hoạch hành động nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản xuất giai đoạn 2014-2020.

Theo đó, các địa phương chỉ đạo các ban ngành xây dựng quy hoạch vùng sản xuất kinh doanh rừng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh (trồng rừng mới, trồng lại sau khai thác và chuyển hóa rừng trồng với mục đích kinh doanh gỗ lớn) trình UBND tỉnh phê duyệt. Tập trung tại 19 tỉnh thuộc 3 vùng sinh thái có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho trồng, khai thác, vận chuyển, chế biến gỗ lớn và gắn với thị trường tiêu thụ là vùng Đông Bắc bộ, vùng Bắc Trung bộ và vùng Duyên hải Nam Trung bộ, đồng thời khuyến khích thực hiện trên phạm vi cả nước.

Trồng rừng tái sinh tại xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Trồng rừng tái sinh tại xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Trong giai đoạn 2014-2015, các tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các mô hình kinh doanh gỗ lớn làm cơ sở để xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm và triển khai nhân rộng ở các giai đoạn tiếp theo.

Riêng đối với 3 tỉnh: Bắc Giang (Mô hình chuyển hóa rừng Keo lai, Vối thuốc), Thanh Hóa (Mô hình chuyển hóa rừng Keo tai tượng) và Quảng Trị (Mô hình chuyển hóa rừng Keo lai) đề nghị xây dựng được mô hình trong năm 2014.

Ngoài ra, tổ chức lồng ghép các chương trình, dự án, nguồn vốn hiện có tại địa phương để kết hợp triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch hành động được phê duyệt như chuyển hóa rừng trồng, trồng mới và trồng lại rừng với mục đích kinh doanh gỗ lớn.

Các tỉnh cũng cần xây dựng chính sách hỗ trợ của tỉnh để thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch hành động về phát triển rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn phù hợp với điều kiện của địa phương. Tạo điều kiện cho các chủ rừng phát triển rừng trồng kinh doanh gỗ lớn, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị trồng rừng sản xuất.