Hỗ trợ phát triển dự án phát điện sử dụng chất thải rắn

ThienNhien.Net – Theo Quyết định về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn được ưu đãi về vốn đầu tư, thuế, đất đai, hỗ trợ giá điện.

Cụ thể, nhà đầu tư được huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện đầu tư các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn được hưởng các ưu đãi về tín dụng đầu tư theo các quy định pháp luật hiện hành về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

Dự án phát điện sử dụng chất thải rắn được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án; hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để phục vụ sản xuất của dự án theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án phát điện sử dụng chất thải rắn được thực hiện như đối với dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế.

Phối cảnh dự án điện rác tại khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn - Dự án điện rác đầu tiên của Việt Nam (Ảnh: Chinhphu.vn)
Phối cảnh dự án điện rác tại khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn – Dự án điện rác đầu tiên của Việt Nam (Ảnh: Chinhphu.vn)

Miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuê đất

Cũng theo Quyết định, các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn và công trình đường dây và trạm biến áp để đấu nối với lưới điện quốc gia được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật hiện hành áp dụng đối với dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

Căn cứ vào quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí đủ quỹ đất để chủ đầu tư thực hiện các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn. Việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về đất đai.

Hỗ trợ giá điện

Ngoài ưu đãi về vốn đầu tư, thuế, đất đai, Quyết định còn quy định hỗ trợ giá điện đối với dự án sử dụng chất thải rắn. Cụ thể, bên mua điện có trách nhiệm mua toàn bộ sản lượng điện từ các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn với giá mua điện tại điểm giao nhận điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), cụ thể: đối với các dự án phát điện đốt chất thải rắn trực tiếp là 2.114 đồng/kWh (tương đương 10,05 UScents/kWh); đối với các dự án phát điện đốt khí thu hồi từ bãi chôn lấp chất thải rắn là 1.532 đồng/kWh (tương đương 7,28 UScents/kWh).

Các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn áp dụng giá bán điện nêu trên không được áp dụng cơ chế hỗ trợ giá cho sản lượng điện của dự án theo các quy định hiện hành khác; giá mua điện được điều chỉnh theo biến động của tỷ giá đồng/USD.

Chi phí mua điện của các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn được tính toán và đưa đầy đủ trong thông số đầu vào trong phương án giá bán điện hàng năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thực tế tại Việt Nam hiện nay cho thấy, khả năng phát triển thủy điện lớn không còn, thủy điện nhỏ diện tích chiếm đất, rừng nhiều và tác động tới môi trường. Trong khi đó, các nguồn năng lượng gió, mặt trời, sinh khối từ bã mía, trấu… lại có chi phí đầu tư cao.Trong khi đó, rác là nguồn nguyên liệu không mất tiền mua, mà việc sản xuất điện từ rác lại góp phần không nhỏ trong bảo vệ môi trường, giảm diện tích chiếm đất chôn lấp cũng như chi phí tiêu hủy. Việc xây dựng các nhà máy sản xuất điện từ rác có khả năng cung cấp cho hệ thống điện quốc gia một nguồn điện rất lớn, tới hàng nghìn MW.

Trong giai đoạn 2015 – 2020, với lượng rác trung bình thải ra của các thành phố lớn như Hà Nội (7.000 – 8.000 tấn/ngày), TP Hồ Chí Minh (10.000 – 12.000 tấn/ngày), Hải Phòng và Đồng Nai (5.000 – 6.000 tấn/ngày)… là nguồn cung cấp nhiên liệu ổn định cho các nhà máy điện – rác công suất 500 tấn/ngày (8MW) tương đương sản lượng gần 350MW điện được sản xuất từ rác.

Đến thời điểm này, tại Việt Nam mới chỉ có Dự án Xây dựng hệ thống xử lý chất thải công nghiệp phát điện tại khu Liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, Hà Nội áp dụng công nghệ lò đốt của Nhật Bản để tái sử dụng nguyên liệu chất thải để biến thành điện năng.