Trồng lại hơn 76.000ha rừng

ThienNhien.Net – Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát vừa ký quyết định phê duyệt đề án trồng lại diện tích rừng thay thế do chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang các mục đích khác.

Theo đó, sẽ trồng lại 76.040ha rừng đã bị mất đi do chuyển đổi sang các mục đích khác, gồm: diện tích rừng chuyển sang làm công trình thủy điện, khai thác khoáng sản, nuôi trồng thủy sản, làm đường giao thông, khu công nghiệp… Thời gian hoàn thành chậm nhất là năm 2016. Trong đó, riêng diện tích rừng thay thế vào các dự án thủy điện phải hoàn thành trong 2 năm 2014 và 2015.