Quảng Trị: Quản chặt thủy điện

ThienNhien.Net – Sau sự cố vỡ đập Công trình thủy điện Đakrông 3 tháng 9/2013, UBND tỉnh Quảng Trị đã liên tục có những biện pháp kiểm tra, chấn chỉnh, quản lý chặt.

Theo quy hoạch, trên địa bàn có 16 dự án thủy điện vừa và nhỏ với tổng công suất 167,9 MW, hầu hết đã triển khai từ năm 2007 nhưng tiến độ thi công rất chậm, hiện mới có 5 dự án được đưa vào hoạt động: Rào Quán, Hạ Rào Quán, La La, Đakrông 2 và 3. Tuy nhiên hầu hết các dự án thủy điện ở Quảng Trị chỉ có công suất nhỏ nhưng làm mất diện tích đất quá lớn. Theo kết quả điều tra, tổng diện tích đất mà các dự án thủy điện chiếm dụng tới 14.941.965m2 (trong đó có 154.126m2 đất ở, 2.342.261m2 đất rừng…) và 1.549 hộ dân bị ảnh hưởng.

Đáng quan tâm hơn, các dự án thủy điện chủ yếu ở miền núi nên việc xây dựng các công trình đập, hồ chứa, đường giao thông… ảnh hưởng mạnh đến khả năng giữ nước, thay đổi dòng chảy, nguy cơ thiếu nước cục bộ vùng hạ lưu, nhất là xây dựng các nhà máy thủy điện trên cùng một dòng sông (Đakrông 1, 2, 3 và 4) tác động nguy hại đến cân bằng sinh thái trong khu vực…

260414_thuydien
Ảnh: Báo Công Thương
UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các chủ dự án phải chấp hành nghiêm túc thiết kế xây dựng và các quy định của pháp luật trong quá trình thi công, các quy định bảo đảm an toàn đập, an toàn hồ chứa, quy trình xả lũ trong mùa mưa bão cũng như điều tiết nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp…

Qua kiểm tra, tháng 3/2014, UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định loại ra khỏi quy hoạch 7 dự án thủy điện quy mô nhỏ, hiệu quả thấp là: Pa Ngày, Giang Thoan, Rào Vịnh, Sê Pa Linh, Ra Lây, Khe Chàm và Sông Nhùng; đồng thời ra tối hậu thư, gia hạn đến năm 2015 phải đưa vào vận hành phát điện các dự án thủy điện: Khe Nghi, Đakrông 1 và 4, Khe Giông.

Đối với các dự án đã đưa vào hoạt động, UBND tỉnh đều đưa vào tầm ngắm, yêu cầu các ban, ngành, địa phương thường xuyên kiểm tra giám sát chất lượng công trình, quy trình vận hành hồ chứa… không để xảy ra sự cố như thủy điện Đakrông 3 (2 lần xảy ra sự cố- vỡ tường bê tông và vỡ vách ngăn nước). Theo UBND tỉnh Quảng Trị, nguyên nhân vì hầu hết các dự án thủy điện trên địa bàn do tư nhân đầu tư, vốn ít, quản lý yếu kém. Bên cạnh đó , đa số thủy điện chưa xây dựng phương án cắm mốc giới xác định hành lang an toàn hồ chứa, chưa chấp hành tốt quy trình vận hành hồ chứa đã được phê duyệt. Một số đơn vị chưa hoàn thành hồ sơ để được cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định…