Chuyển mục đích sử dụng đất tại 2 tỉnh

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho UBND 2 tỉnh Hưng Yên, Đắk Lắk quyết định chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện một số dự án, công trình trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Hưng Yên được quyết định chuyển mục đích sử dụng 610,08 ha đất trồng lúa để thực hiện 58 dự án, công trình.

UBND tỉnh Đắk Lắk được quyết định chuyển mục đích sử dụng 399.072 m2 đất rừng phòng hộ để thực hiện Dự án thủy điện Krông Nô 2 và Krông Nô 3 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 và Số 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 của Chính phủ; UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ và trồng rừng thay thế theo đúng quy định.