Chương trình tình nguyện: Lãnh đạo trẻ về di sản văn hóa ASEAN

Chủ đề chương trình: Bảo tồn di sản văn hóa ASEAN

Thời gian: 11/8 – 15/9/2014

Địa điểm: Malaysia

Đơn vị tổ chức: Tổ chức tình nguyện trẻ ASEAN (ASEAN Youth Volunteers, Asia Engage)

Đối tượng tham dự: Công dân Đông Nam Á, từ 18 – 30 tuổi, thành thạo tiếng Anh và có chứng minh được kinh nghiệm lãnh đạo.

Mục tiêu của chương trình:

  • Thúc đẩy nhận thức của giới trẻ về tầm quan trọng của duy trì, bảo tồn, phát triển và sáng tạo bản sắc văn hóa ASEAN; và nâng cao hiểu biết về giá trị của sự liên kết văn hóa xuyên biên giới trong cộng đồng ASEAN.
  • Cung cấp/nâng cao kiến thức về lịch sử giàu mạnh của văn hóa ASEAN
  • Đào tạo những thanh niên ASEAN ưu tú để: (1) triển khai các chương trình bảo tồn di sản văn hóa tại trường học và cộng đồng địa phương, (2) tạo ra một mạng lưới kết nối bền chặt giữa các nhà giáo dục, nhà chính trị, các chuyên gia về di sản văn hóa, những nhà bảo vệ môi trường và các đối tượng liên quan khác trong việc thúc đẩy bảo tồn văn hóa ASEAN.

Lịch trình:

  • Tuần đầu tiên tại Đại học KEbangsaan (UKM)

+ Trao đổi kiến thức về lịch sử và bản sắc văn hóa ASEAN

+ Dạy về leadership, tình nguyện, gắn kết cộng đồng.

+ Hiểu về thúc đẩy, bảo tồn di sản trong bối cảnh ASEAN

  • Tuần 2 & 3 tại Trung tâm bảo tồn di sản văn hóa UNESCO và Melaka và thủ đô Kuala Lumpur tại Malaysia:

+ TNV được chia thành các nhóm (25 người/nhóm) sẽ tham gia vào các hoạt động bảo tồn văn hóa tại địa phương

+ TNV sẽ thực hiện các buổi tập huấn và hội thảo nâng cao nhận thức về giữ gìn di sản cho người dân địa phương

+ TNV tham gia vào các hoạt động tại trường học.

  • Tuần cuối tại Đại học Kabangsaan (UKM)

+ Chia sẻ kinh nghiệm và cảm nhận sau chương trình

+ Làm báo cáo và xây dựng kế hoạch hoạt động tại quốc gia mình đang sinh sống.

Đăng ký tại: ayvpform.asiaengage.org