Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Thái Nguyên

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định chuyển mục đích sử dụng 182,2 ha đất trồng lúa và 9,14 ha đất rừng phòng hộ để thực hiện 51 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 và số 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 của Chính phủ.