Chuyển mục đích sử dụng đất tại 3 tỉnh

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho UBND 3 tỉnh Lào Cai, Nghệ An và Bình Định quyết định chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện một số dự án, công trình trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Lào Cai được quyết định chuyển mục đích sử dụng 38,65 ha đất trồng lúa để thực hiện dự án thăm dò, khai thác mỏ đồng Tả Phời.

Ruộng lúa ở Bắc Mê, Nghệ An (Ảnh: ThienNhien.Net)
Ruộng lúa ở Bắc Mê, Nghệ An (Ảnh: ThienNhien.Net)

UBND tỉnh Nghệ An được quyết định chuyển mục đích sử dụng 58,81 ha đất trồng lúa để thực hiện 3 dự án, công trình.

UBND tỉnh Bình Định được quyết định chuyển mục đích sử dụng 999.803 m2 đất trồng lúa để thực hiện 50 công trình, dự án.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND 3 tỉnh chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 và số 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 của Chính phủ.