Ra mắt Quỹ hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông

ThienNhien.Net – Ngày 27/3, tại Học viện Ngoại giao (Hà Nội) đã diễn ra Lễ ra mắt Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông (FESS).

Quỹ FESS do Học viện Ngoại giao; ông Lê Công Phụng, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia và ông Nguyễn Đức Hùng, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Singapore, Canada đồng sáng lập. TS Đặng Đình Quý, Giám đốc Học viện Ngoại giao, làm Chủ tịch.

Đây là quỹ xã hội hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ, tài trợ cho việc nghiên cứu, viết bài về Biển Đông của các học giả, nghiên cứu sinh, sinh viên trong và ngoài nước. Quỹ cũng là kênh tập hợp, tìm kiếm và phát triển những cá nhân có năng lực và phẩm chất tốt để phục vụ công tác nghiên cứu Biển Đông và tập hợp, kết nối các cá nhân, tổ chức quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu Biển Đông.

Quỹ đồng thời là kênh tập hợp, tìm kiếm, phát triển những cá nhân có năng lực và phẩm chất tốt để phục vụ cho công tác nghiên cứu các vấn đề về Biển Đông; phổ biến, tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

Hiện nay, quỹ mới huy động được hơn 5 tỷ đồng và có thêm hơn 100 triệu đồng do các cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân đóng góp ngay tại lễ ra mắt. Trong thời gian tới, quỹ sẽ tiếp tục tìm kiếm và hoan nghênh sự đóng góp của mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.

Trong năm 2014, quỹ sẽ trao 10 giải xuất sắc (15 triệu đồng/giải), 3 giải đặc biệt (20 triệu đồng/giải), 5 giải báo chí (20 triệu đồng/giải) và giải cho công trình nghiên cứu xuất sắc dành cho giới nghiên cứu với trị giá đến 200 triệu đồng/công trình.