Xây dựng hệ thống thông tin quản lý tài nguyên rừng

ThienNhien.Net – Xây dựng và củng cố hệ thống thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp là một trong 21 đề án ưu tiên trong chiến lược phát triển ngành Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020.

Ngày 20/3, Bộ NNPTNT phối hợp cùng Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam, tổ chức Hội thảo triển khai Đề án Phát triển hệ thống thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp giai đoạn II–FORMIS II.

Theo đó, Đề án FORMIS II sẽ hỗ trợ ngành Lâm nghiệp trong việc xây dựng hệ thống thông tin hiện đại. Hệ thống thông tin này sẽ hỗ trợ công tác quản lý tài nguyên rừng bền vững; hỗ trợ chương trình điều tra và kiểm kê tài nguyên rừng toàn quốc, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Mục tiêu tổng quát của dự án là đảm bảo các nguồn tài nguyên rừng được quản lý bền vững dựa trên nền tảng thông tin cập nhật, thông qua các hoạt động như tìm kiếm, tổng hợp số liệu về nghèo đói lưu trữ tại Tổng cục Thống kê để lồng ghép vào các dữ liệu lâm nghiệp trong hệ thống; hỗ trợ ngành Lâm nghiệp thực hiện cơ chế quản lý lâm nghiệp bền vững, đặc biệt là dịch vụ trả tiền môi trường rừng, thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại.

Đề án Phát triển hệ thống thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp do Bộ NNPTNT Việt Nam hợp tác cùng Bộ Ngoại giao Phần Lan xây dựng. Giai đoạn I của Đề án đã được triển khai từ năm 2009-2013. Giai đoạn II-FORMIS II được triển khai từ năm 2013 đến 2018 trên phạm vi toàn quốc.