Hỗ trợ tăng trưởng toàn diện Tiểu vùng Mê Kông mở rộng

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS)”.

Dự án trên do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ. Cơ quan chủ quản là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và UBND các tỉnh tham gia dự án: Điện Biên, Lào Cai, Hà Tĩnh, Tây Ninh, Kiên Giang.

Chợ nổi trên sông (Ảnh: banchanviet.vn)
Chợ nổi trên sông (Ảnh: banchanviet.vn)

Dự án được thực hiện từ năm 2014-2019 với 4 cấu phần. Cấu phần 1: Đầu tư nâng cấp và cải tạo hạ tầng cơ sở và các tuyến đường vào các khu du lịch, một số trung tâm giao lưu văn hóa và thông tin du lịch. Cấu phần 2: cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường tại các khu du lịch gần biên giới. Cấu phần 3: Nâng cao năng lực thể chế nhằm thúc đẩy và quản lý tăng trưởng du lịch toàn diện (thực hiện tại các địa phương). Cấu phần 4: Thực hiện Dự án hiệu quả và quản lý (Chủ yếu thuê tư vấn, đào tạo, tăng cường năng lực quản lý và giám sát Dự án do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch triển khai).

Đối với khu vực Tiểu vùng sông Mekong mở rộng, Dự án góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện dọc hành lang kinh tế giữa các nước trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam, Lào và Campuchia thông qua việc cải thiện cơ sở hạ tầng, kết nối các tuyến, điểm du lịch và cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường tại một số trung tâm du lịch gần đường biên giới giữa các nước.

Đối với Việt Nam, Dự án góp phần phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, bảo vệ di sản thiên nhiên và di sản văn hóa của Việt Nam nhằm hỗ trợ ngành du lịch của 05 tỉnh trên khai thác thế mạnh với các sản phẩm du lịch đặc thù để quảng bá và thu hút du khách quốc tế, giúp các địa phương phát triển kinh tế-xã hội bền vững, xóa đói giảm nghèo.