Chuyển mục đích sử dụng đất tại Kiên Giang

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho UBND tỉnh Kiên Giang quyết định chuyển mục đích sử dụng 158,43 ha đất trồng lúa để thực hiện 11 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ.