Nhiều nội dung mới được đưa vào Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

ThienNhien.Net – Ngày 11/2, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã có buổi làm việc với các Bộ: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng… về Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bùi Cách Tuyến: Đến nay Ban soạn thảo dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi (Dự thảo Luật) đã nghiên cứu và tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại các lần thảo luận. Trên cơ sở đó, Dự thảo Luật đã cụ thể hóa một số điều và bổ sung một số nội dung mới phù hợp với tình hình thực tế về bảo vệ môi trường.

Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến (Ảnh: Chinhphu.vn)
Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến (Ảnh: Chinhphu.vn)

Lần sửa đổi này, được Ban soạn thảo chuẩn bị chu đáo, nhiều vấn đề mới được cập nhật và nhiều nội dung mới được đưa vào Luật như: Ban soạn thảo đã xây dựng Chương “Bảo vệ môi trường trong ứng phó với biến đổi khí hậu”; bổ sung mục về “Quy hoạch bảo vệ môi trường” và mục về “Cam kết bảo vệ môi trường”; bổ sung và cụ thể hóa một số Điều của Dự thảo Luật. Dự thảo Luật số 5.1 bao gồm 20 Chương và 182 Điều (Dự thảo Luật số 5.0 có 19 Chương và 160 Điều; Luật Bảo vệ môi trường 2005 có 15 Chương và 136 Điều).

Dự thảo Luật tập trung sửa đổi theo hướng làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường theo nguyên tắc Nhà nước quản lý thống nhất về bảo vệ môi trường; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức chính trị, xã hội, các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng về bảo vệ môi trường; xác định rõ hơn nguồn lực tài chính cho bảo vệ môi trường và nhiệm vụ được chi từ kinh phí sự nghiệp môi trường; nhấn mạnh tăng trưởng xanh, khuyến khích phát triển công nghiệp và đô thị sinh thái; khuyến khích sản xuất và tiêu thụ thân thiện với môi trường…

Điểm nổi bật về nội dung cơ bản được chỉnh sửa và bổ sung đó là Ban soạn thảo đã tiếp thu và xây dựng mới nội dung về quy hoạch bảo vệ môi trường; chỉnh sửa phần quy định về đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; bổ sung quy định về cam kết bảo vệ môi trường trên cơ sở thừa kế nội dung cam kết bảo vệ môi trường của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 và giới hạn những đối tượng cần có cam kết bảo vệ môi trường; quy định về bảo vệ môi trường trong ứng phó với biến đổi khí hậu; tiếp thu các ý kiến, bổ sung, chỉnh sửa lại các nội dung của chương về “Bảo vệ môi trường biển và hải đảo”, với yêu cầu bảo đảm tính thống nhất và toàn diện của Luật Bảo vệ môi trường, chỉ quy định những nội dung cơ bản, có tính nguyên tắc, đồng thời không có sự trùng lặp với những nội dung dự kiến được xây dựng trong Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo do Bộ Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện…

Các đại biểu đánh giá Dự án Luật đã cụ thể hóa một số điều trước đây còn quy định chung chung, đồng thời bổ sung một số nội dung mới phù hợp với tình hình thực tế của công tác bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, nhiều đại biểu chỉ rõ Dự án Luật vẫn còn bị chồng chéo, chưa phù hợp, nhiều điều khoản phải chờ hướng dẫn chi tiết mới thực hiện được.

Đại biểu Bộ Giao thông vận tải cho rằng: Tại Điều 10 và Điều 11 nên xây dựng thông tư liên tịch từ Trung ương đến địa phương để việc quy hoạch bảo vệ môi trường được liên tục; Điều 17 việc nhập trên 100 tàu biển cũ của nước ngoài hiện không đưa về nước được vẫn phải gửi ở nước ngoài gây lãng phí, ảnh hưởng đến môi trường cần đưa vào Luật …

Theo đại biểu của Bộ Xây dựng, vấn đề quy hoạch bảo vệ môi trường phát triển kinh tế xã hội quy định 10 năm có phù hợp không? Có chồng chéo với những quy hoạch đô thị (quy hoạch đô thị 20 năm); cần bổ sung thêm 1 chương quy định về quản lý ô nhiễm của nghĩa trang, vì nghĩa trang liên quan đến ô nhiễm đất, nước và không khí…

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang đề nghị các thành viên của Ban soạn thảo Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) tiếp tục rà soát, tiếp thu, giải trình ý kiến của các các Bộ, ngành liên quan một cách cụ thể, chi tiết, nhanh chóng hoàn chỉnh, sửa đổi một số điều khoản cần thiết, nhằm đáp ứng cao hơn các yêu cầu về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong thời gian tới.