Kế hoạch thực hiện NQ của UBTVQH về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 539/NQ-UBTVQH13 ngày 30/10/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.

(Ảnh minh họa: cema.gov.vn)
(Ảnh minh họa: cema.gov.vn)

Theo đó, Ủy ban Dân tộc là cơ quan chủ trì, làm đầu mối quản lý các chính sách dân tộc; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kiểm tra, rà soát việc thực hiện kế hoạch; tổng hợp tình hình, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, kết quả thực hiện kế hoạch của các Bộ, ngành và địa phương.

Quý I/2013, Ủy ban Dân tộc trình Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng chính sách về hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn giai đoạn 2012 – 2016; chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2020; chính sách đầu tư hỗ trợ ổn định dân cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số di cư tự do.

Quý II/2013, Ủy ban Dân tộc trình Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi đến năm 2016 và định hướng đến năm 2020.

Cũng trong quý II/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, xây dựng trình ban hành chính sách “hậu tái định cư” bảo đảm ổn định cuộc sống và sản xuất trước mắt và lâu dài, bền vững cho các đối tượng phải di chuyển, mất đất ở, đất sản xuất.

Các địa phương hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2013 -2015; hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2013 và quý IV/2013.

Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn, nhất là khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2013.

Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra việc giao đất, cho thuê đất, thực hiện quy hoạch, xây dựng các dự án, công trình có liên quan đến thu hồi đất ở, đất sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn miền núi, biên giới, vùng dân tộc thiểu số trong thời gian từ 2005-2012. Ngoài ra, tiến hành thanh tra việc thực hiện pháp luật về đất đai, bảo vệ và phát triển rừng đối với nông lâm trường trên địa bàn miền núi, biên giới và vùng dân tộc thiểu số. Các công việc trên phải báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ lần lượt trong quý IV và quý III/2013.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quý I/2013 trình Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đất ở, giải quyết việc làm cho hộ dân tộc thiểu số nghèo đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành rà soát, đánh giá công tác dạy nghề, giải quyết việc làm đối với đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2006 – 2012; đồng thời,nghiên cứu xây dựng chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy đào tạo và giải quyết việc làm phi nông nghiệp cho lao động là người dân tộc thiểu số.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quý III/2013 báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ tổng hợp tình hình thực hiện quy hoạch dân cư, kế hoạch sử dụng đất nông, lâm nghiệp, quy hoạch các loại rừng trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi; quý IV/2013 trình Đề án thực hiện quy hoạch, xây dựng các dự án, công trình có liên quan đến thu hồi đất ở, đất sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn miền núi, biên giới, vùng dân tộc thiểu số.