VVOB tuyển tư vấn

Tổ chức Hợp tác Phát triển và Hỗ trợ Kỹ thuật vùng Fla-măng, Vương quốc Bỉ (VVOB) cần tuyển tư vấn trong nước về lồng ghép giới trong Chương trình giáo dục mầm non và tiểu học.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 13/02/2014

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.