Sớm thành lập Trung tâm tư liệu Biển Đông

ThienNhien.Net – Văn phòng Chính phủ vừa có công văn thông báo kết luận ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về buổi làm việc của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với Hội Khoa học lịch sử Việt Nam.

Theo đó, Thủ tướng giao Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam và các cơ quan liên quan tập hợp và huy động các nhà sử học trong cả nước tham gia biên soạn và xuất bản bộ Lịch sử Việt Nam (Quốc sử). Đây là bộ sử chính thống của đất nước và của dân tộc, trong đó, tổng hợp những kết quả nghiên cứu mới nhất về lịch sử Việt Nam.

Tại cuộc họp này, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam đề nghị sớm thành lập Trung tâm tư liệu Biển Đông thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ).

Về đề xuất này, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì với Bộ Ngoại giao, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nghiên cứu, đề xuất việc thành lập Trung tâm lưu trữ tư liệu quốc gia về biển, đảo trực thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. Về đề xuất bổ sung kiến thức về biển Đông và chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa vào sách giáo khoa phổ thông, Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đưa vấn đề Biển Đông và chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa vào sách giáo khoa các cấp học với nội dung, mức độ, phạm vi và hình thức phù hợp khi triển khai xây dựng Đề án Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông…