Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển, cảng biển

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định ban hành quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển.

Quy chế này quy định về hoạt động phối hợp tìm kiếm, cứu nạn (TKCN) trên biển và trong vùng nước cảng biển; trách nhiệm chủ trì, phối hợp tìm kiếm, cứu nạn của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển và các tổ chức, cá nhân.

Ảnh minh họa: Chinhphu.vn
Ảnh minh họa: Chinhphu.vn

Theo đó, Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam chủ trì phối hợp hoạt động TKCN trên vùng biển Việt Nam, trừ vùng nước cảng biển, vùng cấm và vùng hạn chế trên biển.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển chủ trì phối hợp TKCN trong khu vực thuộc địa bàn quản lý, trừ vùng nước cảng biển, vùng cấm và vùng hạn chế do Bộ Quốc phòng công bố.

Hoạt động TKCN trong vùng nước cảng biển do Cảng vụ Hàng hải chủ trì phối hợp.

Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp hoạt động TKCN trong vùng cấm và vùng hạn chế trên biển.

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn chủ trì, huy động lực lượng, phương tiện của các Bộ, ngành, địa phương tham gia phối hợp TKCN trong trường hợp vị trí của người, phương tiện bị nạn không xác định; nằm trong vùng giáp ranh với quốc gia khác và trên vùng biển Việt Nam trong trường hợp tình huống vượt khả năng ứng phó của các cơ quan trên.

Quyết định quy định, tàu thuyền của tổ chức, cá nhân khi hoạt động trên biển, phát hiện hoặc nhận được thông tin về ngư dân, tàu cá bị nạn phải thông báo ngay cho một trong các cơ quan sau đây để tổ chức phối hợp TKCN: Cảng vụ hàng hải; Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam; Đồn, trạm của Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển nơi gần nhất; Lực lượng Kiểm ngư; Hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam; Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và TKCN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Còn đối với trường hợp tổ chức, cá nhân có người, phương tiện bị nạn hoặc có nguy cơ bị nạn trong vùng nước cảng biển cần trợ giúp có trách nhiệm thông báo cho Cảng vụ hàng hải; Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và TKCN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bộ đội Biên phòng cửa khẩu và Hệ thống đài thông tin duyên hải về thời gian, vị trí, số người bị nạn và tình trạng sức khỏe, tình trạng phương tiện; Đồng thời, bảo đảm việc duy trì liên lạc với Cảng vụ hàng hải để thực hiện việc tìm kiếm, cứu nạn, trợ giúp…