8 mục tiêu tổng thể ứng phó biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định phê duyệt Khung ma trận chính sách năm 2014 thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu (SP-RCC) với 8 mục tiêu tổng thể.

Cụ thể, 8 mục tiêu tổng thể gồm: 1- Chủ động sẵn sàng ứng phó với thiên tai và quan trắc khí hậu; 2- Đảm bảo an ninh nước và an ninh lương thực trong điều kiện biến đổi khí hậu; 3- Chủ động ứng phó với mực nước biển dâng tại những vùng dễ bị tổn thương; 4- Quản lý và phát triển rừng bền vững; 5- Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội; 6- Tăng cường năng lực cho các cơ quan Chính phủ ứng phó với biến đổi khí hậu; 7- Nâng cao năng lực cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu; 8- Tăng cường đầu tư và đa dạng hóa các nguồn tài chính.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Về nội dung hành động chính sách, với mục tiêu nhằm tăng cường giảm nhẹ rủi ro thiên tai, cảnh báo sớm và quan trắc khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao nhiệm vụ xây dựng Luật Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Luật Thủy lợi.

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ xây dựng Quyết định về chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng Chiến lược phát triển ngành trồng trọt đến năm 2030 nhằm thực hiện mục tiêu tăng cường năng lực trong nông nghiệp và an ninh lương thực.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia Quản lý tổng hợp ven biển có lồng ghép các yếu tố biến đổi khí hậu; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ven biển.

Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ xây dựng lộ trình thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Bộ Y tế phê duyệt các tài liệu xây dựng năng lực triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực y tế ở cấp tỉnh.

Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh sẽ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng…

Hành động chính sách là hành động do các Bộ, các tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện về mặt chính sách để ứng phó với biến đổi khí hậu trong khung thời gian của các chu trình thuộc Chương trình SP-RCC (Chương trình Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu). Hoạt động chính sách không phải là hoạt động dự án mà là chính sách hoặc các chiến lược do các bộ và các cơ quan xây dựng để giải quyết các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Ma trận chính sách là văn bản tổng hợp các hoạt động chính sách bắt buộc và các hoạt động chính sách quan trọng do các hội nghị kỹ thuật đề ra, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và do các Bộ, các địa phương và các cơ quan tham gia Chương trình thực hiện.