Từ 6/2014, Khánh Hòa chấm dứt hoạt động các lò gạch thủ công

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu từ tháng 6/2014 sẽ chấm dứt các loại lò gạch thủ công và từ tháng 12/2015 đối với lò đứng liên tục ở các huyện: Diên Khánh, Cam Lâm, Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa.

Riêng tại khu vực huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, phải chấm dứt hoạt động chậm nhất hết năm 2017 với các lò thủ công, lò thủ công cải tiến và chậm nhất vào năm 2020 với lò đứng liên tục.

Tỉnh Khánh Hòa sẽ không cấp giấy phép dự án mới cho các lò vòng, lò vòng cải tiến sử dụng nhiên liệu hóa thạch gần khu vực dân cư, khu công nghiệp, khu vực trồng lúa, hoa màu. Các dự án đang xây dựng trái phép sẽ bị đình chỉ xây dựng, buộc tháo dỡ hoặc cho phép chuyển sang xây dựng lò tuynel nếu dự án đó nằm trong vùng quy hoạch sản xuất gạch bằng lò tuynel.

Đối với các dự án đã hoàn thành xây dựng thì lên kế hoạch dừng sản xuất hoặc chuyển đổi sang lò tuynel, chậm nhất vào tháng 12/2015. Đối với lò vòng, lò vòng cải tiến không sử dụng nguyên liệu hóa thạch mà sử dụng phế liệu ngành Nông nghiệp (trấu, mùn cưa) tùy điều kiện có thể cho phép tồn tại.

Đây là hoạt động nhằm từng bước thay thế gạch đất sét nung, hạn chế sử dụng đất sét và than – nguồn tài nguyên không tái tạo, góp phần bảo vệ an ninh lương thực, tiết kiệm năng lượng và giảm lượng khí thải CO2…