Phải báo tin khi có động đất từ 3,5 Richter

ThienNhien.Net – Đó là nội dung đáng chú ý tại dự thảo Quy chế báo tin động đất, cảnh báo sóng thần vừa được Bộ TN&MT hoàn tất.

Theo đó, cơ quan chức năng phải báo tin động đất đối với những trận động đất có độ lớn từ 3,5 Richter (động đất yếu) xảy ra trên đất liền nước ta, trên vùng biển Đông gần bờ hoặc bên ngoài nước ta nhưng có chấn tâm cách biên giới giữa hai nước dưới 30 km.

Tin cảnh báo sóng thần được phát khi động đất xảy ra trên vùng biển hoạt động núi lửa và những trận động đất có độ lớn hơn 6,5 Richter xảy ra ở các vùng biển khác nhưng có khả năng gây ra sóng thần ảnh hưởng đến bờ biển và hải đảo Việt Nam.