Cả nước đã xử lý được gần 400 cơ sở gây ô nhiễm

ThienNhien.Net – Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến cuối tháng 12, gần 400 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên cả nước đã hoàn thành các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để, đạt 86,1%.

Tại cuộc họp báo cuối năm do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức mới đây, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho biết với sự vào cuộc tích cực của các Bộ, ngành liên quan, đến nay, công tác kiểm soát ô nhiễm, quản lý chất thải và cải thiện môi trường làng nghề, các lưu vực sông, khu-cụm công nghiệp đã có những bước thay đổi lớn.

Cụ thể, tính đến nay, cả nước đã có 141/194 khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải theo quy định, 378/439 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để.

Cả nước đã có gần 400 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm hoàn thành biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để (Ảnh minh họa: TTXVN)
Cả nước đã có gần 400 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm hoàn thành biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để (Ảnh minh họa: TTXVN)

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cũng cho biết, trong năm 2013, toàn ngành tài nguyên và môi trường đã “tung” gần 1.000 đoàn thanh tra, kiểm tra đối với hơn 1.400 tổ chức. Nhờ đó, ngành đã xử lý triệt để các hành vi vi phạm trên toàn bộ các lĩnh vực, giải quyết dứt điểm được nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo, tồn đọng kéo dài.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy trình vận hành liên hồ của 20 hồ chứa trên 5 lưu vực sông quan trọng, hoàn thành việc xác định và lập danh mục của 3.450 con sông với chiều dài từ 10km trở lên trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành tài nguyên và môi trường cũng thẳng thắn cho rằng, mặc dù đã đạt được nhiều kết quản quan trọng, nhưng việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường vẫn còn chưa nghiêm, dẫn đến tình trạng khiếu kiện ở một số nơi.

Bởi vậy, nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho toàn ngành tài nguyên và môi trường trong năm 2014 là “đẩy mạnh thực thi pháp luật, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong toàn ngành.” Trong đó, những nội dung chính sẽ được triển khai là thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các khu công nghiệp, lưu vực sông, làng nghề và cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ…

Cùng với đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng sẽ tiếp tục tập trung xây dựng, tổ chức triển khai hiệu quả các chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường. Khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn và triển khai các Luật, Nghị quyết, Kết luận đã được Đảng, Quốc hội và Chính phủ thông qua.

Đặc biệt, “toàn ngành sẽ đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ kinh nghiệm, nguồn tài trợ của các đơn vị quốc tế để phục công tác quản lý tổng hợp và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phòng ngừa và xử lý ô nhiễm..,” Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh.