31 tỉnh lập Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng

ThienNhien.Net – “Đã có 31 tỉnh thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng” – thông tin từ Tổng cục Lâm nghiệp cho biết. Đến hết tháng 10/2013, nguồn thu từ phí dịch vụ môi trường rừng đạt 875 tỷ đồng.

Cũng theo Tổng cục Lâm nghiệp, năm 2013 số vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng giảm nhiều so với năm 2012, giảm 2.300 vụ.

Công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng diện tích rừng bị thiệt hại là 1.964ha, giảm 39,1%, trong đó diện tích rừng bị cháy là 1.156ha, giảm 44,7%; diện tích rừng bị chặt phá là 808ha, giảm 28,7%. Diện tích rừng trồng mới tập trung trong năm nay đã đạt 205.100ha, tăng 9,7% so năm 2012.