Quỹ bảo vệ rừng thu được hơn 875 tỷ đồng

ThienNhien.Net – Điểm nhấn trong ngành Lâm nghiệp là việc đẩy mạnh thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Theo đó, đã có 31 tỉnh thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng. Đến hết tháng 10/2013, nguồn thu từ phí dịch vụ môi trường rừng đạt 875 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Hà Công Tuấn cho biết: Ngoài điểm nhấn nói trên, năm 2013, các địa phương tích cực thực hiện Chỉ thị số 1685/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ; chấn chỉnh hoạt động của lực lượng kiểm lâm. Vì vậy, các vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng giảm nhiều so với năm 2012, giảm 2.300 vụ.

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng diện tích rừng bị thiệt hại là 1.964 ha, giảm 39,1%, trong đó diện tích rừng bị cháy là 1.156 ha, giảm 44,7%; diện tích rừng bị chặt phá là 808 ha, giảm 28,7%.

Diện tích rừng trồng mới tập trung trong năm nay đã đạt 205.100 ha, tăng 9,7% so năm 2012; số cây lâm nghiệp trồng phân tán là 50 triệu cây, tương đương năm 2012. Tỷ lệ che phủ từ cây rừng và cây có tán như cây rừng ước đạt 41,1%.