2014: Đánh giá chất lượng đập, hồ chứa cả nước

ThienNhien.Net – Kiên quyết loại các dự án đang có trong quy hoạch nhưng bị đánh giá là không hiệu quả kinh tế, ảnh hưởng xấu đến dân cư và môi trường.

Đây là một nội dung từ dự thảo nghị quyết của Chính phủ về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành và khai thác công trình thủy điện. Theo đó, năm tới, cùng với việc đánh giá chất lượng, Bộ Xây dựng sẽ phải hoàn chỉnh hệ thống tiêu chuẩn, kỹ thuật với các công trình đập, hồ chứa, đặc biệt về kháng chấn động đất. Bộ GTVT phải rà soát các công trình giao thông, đặc biệt ở vùng trung và hạ du miền Trung, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thoát nước, phòng, chống lũ lụt.

Ảnh minh họa: cpv.org.vn
Ảnh minh họa: cpv.org.vn

Quy hoạch thủy điện sẽ tiếp tục được Bộ Công Thương rà soát, đặc biệt với nhóm thủy điện nhỏ. Kiên quyết loại các dự án đang có trong quy hoạch nhưng bị đánh giá là không hiệu quả kinh tế, ảnh hưởng xấu đến dân cư và môi trường. Bộ Công Thương cũng sẽ rà soát các công trình đang triển khai xây dựng, đảm bảo chất lượng, an toàn và các yêu cầu về môi trường.

Với dự án đã cấp phép nhưng chưa triển khai, nếu năng lực của chủ đầu tư không đảm bảo thì thu hồi dự án. Công trình đã xây dựng xong nhưng chưa thực hiện đủ các quy định về đánh giá chất lượng, an toàn, trồng rừng thay thế, quy trình vận hành hồ chứa, yêu cầu môi trường… thì chưa cấp hoặc kiên quyết thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.

Ngoài ra, Bộ Công Thương phải tiếp tục rà soát quy trình vận hành đơn hồ chứa, kịp thời điều chỉnh nội dung chưa phù hợp nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của xả lũ với hạ du. Kiên quyết xử lý những thủy điện không thực hiện đúng quy trình vận hành liên hồ và đơn hồ đã được duyệt; trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì chuyển cơ quan chức năng xử lý.

Bộ TN&MT phải khẩn trương ban hành hướng dẫn cụ thể về dòng chảy tối thiểu sau đập thủy điện, đảm bảo quyền lợi về nguồn nước cho hạ du mùa cạn. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa áp dụng cho cả mùa lũ, mùa cạn ở sáu lưu vực sông còn lại, trong đó có cơ chế giám sát của cộng đồng dân cư. Bộ này cũng phải bổ sung mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn, nâng cao năng lực, độ chính xác và thời hạn dự báo mưa, lũ để vận hành, khai thác các hồ chứa thủy điện đạt hiệu quả cao hơn, nhất là với khu vực miền Trung.

Kèm theo dự thảo nghị quyết còn có báo cáo của Bộ Công Thương, theo đó đánh giá tiêu cực về 166 nhà máy thủy điện nhỏ (công suất từ 30 MW trở xuống): Nhìn chung chưa thực hiện đầy đủ quy định về quản lý an toàn đập; 40% đập chưa được kiểm định, tính toán dòng chảy; gần 78% chủ đập chưa có phương án phòng, chống lụt bão; 96% chưa hoàn thành cắm mốc…

Dự thảo nghị quyết này đang được lấy ý kiến các địa phương trước khi Chính phủ xem xét, thông qua.