Nâng cao nhận thức về bảo vệ động vật hoang dã

ThienNhien.Net – Vừa qua, Cục Bảo tồn đa dạng sinh học (Tổng cục Môi trường) đã chọn Hà Nội là địa bàn thực hiện thí điểm Chiến lược truyền thông nhằm thay đổi hành vi, nâng cao nhận thức về công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Chiến lược bao gồm một loạt chiến dịch truyền thông, nâng cao nhận thức, tập trung vào các nhóm tiêu thụ và huy động sự ủng hộ tích cực của các cán bộ lãnh đạo cấp cao. Qua đó nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức, khuyến khích thay đổi hành vi và giảm nhu cầu tiêu thụ trái phép động vật hoang dã trên quy mô cả nước.

Theo lãnh đạo Cục, Hà Nội là nơi tập trung dân số đông và là thị trường tiêu thụ động vật hoang dã khá lớn. Những bài học thành công và kinh nghiệm thu được sau đó sẽ được áp dụng tại các điểm nóng khác trên địa bàn cả nước.