Đồng Nai đầu tư gần 250 tỷ đồng bảo vệ phát triển rừng

ThienNhien.Net – Tỉnh Đồng Nai đang triển khai thực đề án bảo vệ diện tích rừng tự nhiên (giai đoạn 2014-2015 vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua) từng bước nâng cao chất lượng rừng, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên rừng, phục vụ cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi hệ sinh thái cây gỗ lớn bản địa… góp phần đáp ứng nhu cầu về lâm sản và phát triển kinh tế. Đề án có tổng vốn đầu tư gần 250 tỷ đồng.

Lực lượng Kiểm lâm của Khu Bảo tồn thiên nhiên-văn hóa Đồng Nai đối chiếu bản đồ để kiểm tra thực địa (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
Lực lượng Kiểm lâm của Khu Bảo tồn thiên nhiên-văn hóa Đồng Nai đối chiếu bản đồ để kiểm tra thực địa (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Theo đó, các nội dung được triển khai thực hiện là bảo vệ chặt chẽ 161.984 ha diện tích rừng hiện có gồm 119.809 ha rừng tự nhiên và 42.174 ha rừng trồng. Khoán bảo vệ rừng đặc dụng trên 43.000 ha; chi trả dịch vụ môi trường, xây dựng kết cấu hạ tầng lâm nghiêp như: xây dựng các trạm bảo vệ rừng, cắm 113 mốc ranh giới và 357 mốc ranh giới của 3 loại rừng. Phát dọn 8.766 ha đường băng cản lửa; đầu tư xây dựng 13 chòi canh lửa kiên cố, 10 điểm tích nước phòng chống cháy rừng… Tiến hành trồng mới 660 ha rừng đặc dụng, phòng hộ và rừng sản xuất; khoanh nuôi phục hồi 1.574 ha rừng đặc dụng và rừng hộ…

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp tiếp tục phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp đối với chính quyền cấp huyện và xã có rừng; xác định rõ trách nhiệm của chủ rừng; thực hiện tốt quy chế do chủ tịch UBND cấp huyện ban hành về phối hợp quản lý bảo vệ rừng giữa đơn vị chủ rừng, UBND cấp xã sở tại và các cơ quan chức năng địa phương. Tăng cường các biện pháp bảo vệ động vật hoang dã gắn với bảo tồn nguồn gen các hệ sinh thái rừng tự nhiên thuộc vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai, thực hiện dự án khẩn cấp bảo tồn đàn voi giai đoạn 2014-2015 sau khi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

Ông Phạm Minh Đạo, Giám đốc sở NN PTNT tỉnh cho biết, việc thực hiện quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng phải dựa trên nền tảng quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên rừng, bảo đảm an ninh môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, thực hiện hiệu quả chức năng phòng hộ, giảm nhẹ thiên tai, chống xói mòn, giữ nguồn nước, góp phần giảm nghèo ở nông thôn, miền núi… Đây là việc làm hết sức khó khăn, cần được thực hiện lâu dài và bền bỉ.

Theo Sở NN PTNT Đồng Nai, từ đầu năm đến nay, các đơn vị lâm nghiệp trong tỉnh đã tiến hành trồng mới được gần 330 ha rừng, đạt 85% kế hoạch. Trong đó, có trên 57 ha rừng đặc dụng, 163 ha rừng phòng hộ và 107 ha rừng sản xuất.