Quảng Bình loại khỏi quy hoạch 18 dự án thủy điện

ThienNhien.Net – Tin từ Sở Công thương Quảng Bình ngày 10-12 cho biết thông tin trên. Theo đó qua rà soát, tỉnh Quảng Bình loại ra khỏi quy hoạch 18/21 dự án thủy điện theo quy hoạch đã được duyệt.

Trong văn bản trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh gửi đến kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Quảng Bình khoá XVI diễn ra từ ngày 9 đến 12-12, Sở Công thương Quảng Bình cho biết, theo quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 đã được phê duyệt, toàn tỉnh có 21 công trình với tổng công suất 88 MW.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công thương, Sở Công thương Quảng Bình đã tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng các dự án công trình thủy điện và tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Công thương điều chỉnh quy hoạch theo hướng tạm ngừng và đưa ra khỏi quy hoạch 18 dự án thủy điện nhỏ. Hiện chỉ còn ba công trình là thủy điện La Trọng, Kim Hoá và Long Đại 5A có công suất 10- 22MW.

Đối với các công trình này trước khi triển khai thực hiện, các ngành, cơ quan chức năng sẽ thẩm định, đánh giá mức độ an toàn, các yếu tố về tự nhiên, kinh tế- xã hội và môi trường mới cho phép triển khai.