Việt Nam yêu cầu thủy điện Don Sahong thực hiện tham vấn trước

ThienNhien.Net – Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam (VNMC) đã gửi cho Ban Thư ký Uỷ hội sông Mê Công Quốc tế trong đó nói “Chúng tôi cũng đồng tình với các đại diện của các Quốc gia thành viên Uỷ hội sông Mê Công quốc tế yêu cầu đề xuất Dự án cần phải thực hiện theo đúng quy trình Tham vấn trước như quy định của Hiệp định Mê Công 1995 và được cụ thể hóa trong Thủ tục Thông báo, Tham vấn trước và Thoả thuận của Ủy hội sông Mê Công quốc tế”.

Thác Khone khu vực xây đập Don Sahong (Ảnh: International Rivers)
Thác Khone khu vực xây đập Don Sahong (Ảnh: International Rivers)

Đầu tháng 10 năm 2013, cộng đồng khu vực nhận được thông tin Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào đã chính thức thông báo cho Ban Thư ký Uỷ hội sông Mê Công quốc tế về kế hoạch xây dựng Dự án Thuỷ điện Đôn Sa-hông theo quy trình “Thông báo” của Thủ tục Thông báo, Tham vấn trước và Thoả thuận. Thông tin đã gây ra tranh cãi trong khu vực do dự án này kể từ Bản Quy hoạch Thuỷ điện Dòng chính sửa đổi năm 1994 đã được coi là đập thuỷ điện dòng chính, và do vậy cần phải được thực hiện theo quy trình “Tham vấn trước” của Thủ tục nêu trên của Uỷ hội sông Mê Công quốc tế.

Mới đây, đã có thông tin là các Quốc gia thành viên như Campuchia và Thái Lan cũng đã có ý kiến yêu cầu Dự án Đôn Sa-hông cần được thực hiện theo quy định Tham vấn trước.

Thay mặt Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam, ông Lê Đức Trung, Chánh Văn phòng nói “Tại chuyến thăm thực địa Dự án Thuỷ điện Đôn Sa-hông gần đây, chúng tôi đã nhất trí với các cơ quan của Lào là cần có những trao đổi thêm và tổ chức đi thực địa trong mùa khô. Do vậy, quá trình Tham vấn trước sẽ cho chúng ta cơ hội tốt để thảo luận về các tác động chưa được xác định của dự án, đặc biệt là về di cư của cá”.