Hà Nội: Di dời các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm môi trường chậm và nhiều vướng mắc

ThienNhien.Net – Nằm trong chủ trương di dời các cơ sở y tế gây ô nhiễm; di dời các trường đại học, cao đẳng; di dời, chuyển đổi các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm… đến nay, trên địa bàn Hà Nội đã có một số bệnh viện đã và đang thực hiện việc di dời.

Đó là Bệnh viện Nhiệt đới TƯ, Bộ phận điều trị lao và phổi TƯ, Viện giám định y khoa, Viện pháp y quốc gia… Bên cạnh đó, TP cũng đang hoàn thiện Kế hoạch di chuyển các cơ sở y tế gây ô nhiễm môi trường ra ngoài khu vực nội đô và đề án giảm quá tải Bệnh viện TP Hà Nội.

Riêng công tác di dời, chuyển đổi các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm môi trường vẫn đang được tiếp tục triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 26/10/2010 của UBND TP Hà Nội. Tiến độ triển khai còn chậm, do việc sắp xếp quỹ đất di dời cho các cơ sở công nghiệp còn gặp vướng mắc (về GPMB, giới thiệu địa điểm, chờ các quy hoạch chung…).

Hiện danh sách di dời các cơ sở công nghiệp ô nhiễm tại 4 quận nội thành khoảng 43 cơ sở (53ha), nhưng mới thực hiện chuyển đổi và di dời khoảng 26 cơ sở (45ha).

Mới đây, TP Hà Nội đã gửi Bộ Xây dựng danh sách kiến nghị di dời, giải pháp và đề xuất quỹ đất các cơ sở sau di dời.