Nghiên cứu giải pháp ứng phó với siêu bão

ThienNhien.Net – Để nhanh chóng có các giải pháp tích cực và phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác phòng, chống lụt, bão, đặc biệt là ứng phó với những cơn siêu bão nhiệt đới vừa qua, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan nghiên cứu các giải pháp ứng phó với siêu bão.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt, bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá tình hình ứng phó của Trung ương, các địa phương trong cơn bão số 14 vừa qua, đặc biệt nghiên cứu đánh giá trường hợp của Philippines, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các giải pháp hiệu quả hơn ứng phó với siêu bão, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng yêu cầu các giải pháp cần phải lưu ý tới việc xây dựng, cập nhật phương án phòng, chống lụt bão; phương án sơ tán dân; các giải pháp xây dựng cơ sở hạ tầng, chằng chống nhà cửa, đề xuất kết cấu nhà vùng bão; quản lý khai thác các hồ chứa.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thành dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 72/NĐ-CP ngày 7/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn hồ đập trình Chính phủ trước ngày 30/12/2013.

Bão số 14 với tên quốc tế là Haiyan. Đây là cơn bão mạnh ngoài sự tưởng tượng trong khi đường đi thay đổi liên tục. Cả tuần qua, gần như cả nước quay cuồng để thực hiện các phương án chuẩn bị, đối phó với bão. Qua cơn bão số 14 này cho thấy, chủ động cảnh báo và có các phương án đối phó với bão một cách quyết liệt sẽ không bao giờ thừa đối với mỗi địa phương, mỗi người dân.