Rà soát, bổ sung để hoàn thiện Dự thảo Luật TNMT biển, hải đảo

ThienNhien.Net – Ngày 6/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển đã có buổi làm việc với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về kết quả đạt được trong quá trình hoàn chỉnh Dự thảo Luật Tài nguyên và Môi trường biển.

Sau khi nhận được ý kiến góp ý của các chuyên gia, các nhà khoa học, luật gia…Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã chỉnh sửa nội dung trong Dự thảo Luật TNMT biển theo hướng rút gọn số lượng các quy hoạch chi tiết, nâng cao tính tổng hợp, toàn diện trong nội dung, yêu cầu các quy hoạch, đảm bảo tính khả thi, trong quá trình lập, thực hiện và quản lý quy hoạch. Dự thảo chỉ tập trung xây dựng quy định về quy hoạch sử dụng biển và quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản biển, hải đảo.

Toàn cảnh hội thảo
Toàn cảnh hội thảo

Liên quan đến nội dung quy định quản lý các đảo không có dân cư sinh sống, nhóm soạn thảo cho rằng rất cần thiết phải đưa vào Dự thảo Luật bởi đây là nhóm đảo chưa được quản lý bằng các văn bản pháp luật song lại có vị trí và giá trị kinh tế lớn, đầy tiềm năng.

Dự thảo lần này cũng đã dự kiến đưa thêm vào các nội dung như: Đánh giá tác động môi trường tổng hợp đối với các dự án, công trình sử dụng biển, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường biển, nhấn chìm, đổ thải ở biển trong Luật…

Nội dung về kế hoạch sử dụng biển cũng được rà soát, bổ sung và đưa vào chương Chiến lược, quy hoạch sử dụng biển nhằm bảo đảm yêu cầu thực tiễn và phù hợp với những quy định của Luật Biển Việt Nam và pháp luật quy hoạch, kế hoạch.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển cho rằng, cần xây dựng quy hoạch biển phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý trong phạm vi của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, tránh chồng chéo với những quy hoạch phát triển của các ngành cùng khai thác kinh tế biển. Cần lý giải việc xây dựng quy hoạch không làm ảnh hưởng tới quản lý tổng thể, và quản lý của từng ngành, lĩnh vực. Quy định cụ thể hơn nữa trong quy hoạch vùng bờ và quản lý quy hoạch vùng bờ, đáp ứng với nhu cầu thực tiễn của địa phương.