Thành lập Ban quản lý Dự án hỗ trợ nông nghiệp cac-bon thấp

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành quyết định thành lập Ban quản lý Dự án “Hỗ trợ nông nghiệp cac-bon thấp” vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á giai đoạn 2013- 2018 nhằm giúp Bộ trưởng và chủ dự án quản lý và tổ chức thực hiện dự án.

Ảnh: ThienNhien.Net
(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Ban Quản lý Dự án có nhiệm vụ quản lý thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, tiến độ, kết quả, chất lượng và địa điểm và nguồn lực đã được Bộ phê duyệt. Trưởng ban Ban Quản lý các dự án có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về quản lý và tổ chức thực hiện Dự án; phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. Đồng thời, thực hiện và quản lý con dấu theo đúng quy định của pháp luật.