Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Bản Chát, Huội Quảng

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Bản Chát, Huội Quảng.

Theo đó, di dân, tái định cư Dự án thủy điện Bản Chát, Huội Quảng phải tạo được các điều kiện để người dân tái định cư có đời sống tốt hơn nơi ở cũ, trên cơ sở khai thác tiềm năng về tài nguyên và sức lao động, từng bước thay đổi cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cuộc sống vật chất, tinh thần ngày càng tốt hơn, góp phần phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Lai Châu và tỉnh Sơn La.

Quỹ đất lập khu, điểm tái định cư được hình thành chủ yếu từ việc khai hoang mở rộng diện tích đất sản xuất từ đất chưa sử dụng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa người dân sở tại với người dân tái định cư và đất không bị ngập vùng ven hồ chứa. Diện tích đất ở giao cho hộ tái định cư nông nghiệp từ 300 m2 – 400 m2/hộ; diện tích đất sản xuất nông nghiệp giao cho hộ tái định cư tùy thuộc vào quỹ đất của từng vùng tái định cư.

Dự án Thủy điện Bản Chát (Ảnh: Báo điện tử Thanh tra)
Dự án Thủy điện Bản Chát (Ảnh: Báo điện tử Thanh tra)

Tổng mức đầu tư Dự án di dân, tái định cư thủy điện Bản Chát hơn 5.052 tỷ đồng 

Theo Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Bản Chát (Lai Châu) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổng số dân tái định cư là 2.664 hộ với 15.017 khẩu.

Tổng số khu, điểm tái định cư tập trung nông thôn của dự án là 10 khu, 44 điểm; đảm bảo bố trí 2.277 hộ với 12.712 khẩu phải di chuyển trên địa bàn huyện Than Uyên và huyện Tân Uyên và tái định cư tự nguyện 387 hộ với 2.305 khẩu.

Về phương hướng sản xuất, sẽ phát triển các loại cây lương thực (lúa, ngô), cây công nghiệp ngắn ngày (lạc, đậu tương,…), cây công nghiệp lâu năm (chè,…), cây ăn quả; trồng rừng phòng hộ, khoanh nuôi tái sinh và bảo vệ rừng; chăn nuôi đại gia súc, lợn, gia cầm,… Mỗi hộ tái định cư nông nghiệp được giao đất sản xuất bình quân từ 0,3 – 0,5 ha đất lúa nước, 0,5 ha đất nương rẫy cố định, 0,2 – 0,5 ha đất trồng cây lâu năm, 0,7 – 1,0 ha đất trồng rừng và 1,0 – 2,0 ha đất khoanh nuôi tái sinh rừng.

Ngoài diện tích đất sản xuất giao cho hộ tái định cư nêu trên, tùy thuộc quỹ đất cụ thể từng khu, điểm tái định cư có thể giao thêm đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp cho hộ tái định cư để phát triển sản xuất.

Tổng mức đầu tư Dự án di dân, tái định cư thủy điện Bản Chát là hơn 5.052 tỷ đồng. Dự án sẽ hoàn thành vào năm 2015.

Tổng số dân tái định cư Dự án thủy điện Huội Quảng là 722 hộ

Theo Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Huội Quảng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổng số dân tái định cư là 722 hộ với 4.333 khẩu, trong đó: Tỉnh Lai Châu là 702 hộ với 4.246 khẩu, tỉnh Sơn La 20 hộ với 87 khẩu.

Về phương án bố trí tái định cư, tổng số khu, điểm tái định cư tập trung nông thôn của dự án là 3 khu, 12 điểm; đảm bảo bố trí 688 hộ với 4.148 khẩu phải di chuyển trên địa bàn huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu và huyện Mường La, tỉnh Sơn La và tái định cư tự nguyện 34 hộ với 185 khẩu.

Đối với hộ tái định cư nông nghiệp trồng các loại cây lương thực (lúa, ngô), rau màu; cây công nghiệp ngắn ngày (lạc, đậu tương); cây ăn quả (nhãn, vải,…); trồng rừng nguyên liệu và trồng rừng phòng hộ; chăn nuôi đại gia súc, lợn, dê, cá, ong,… Mỗi hộ tái định cư nông nghiệp được giao đất sản xuất bình quân từ 0,2 – 0,4 ha đất lúa nước, 0,5 – 0,7 ha đất nương rẫy cố định, 0,1 – 0,3 ha đất trồng cây lâu năm, 1,0 – 2,0 ha đất trồng rừng và 3,0 – 5,0 ha đất khoanh nuôi tái sinh rừng.

Tổng mức đầu tư Dự án di dân, tái định cư thủy điện Huội Quảng là 1.102 tỷ đồng. Dự án sẽ hoàn thành vào năm 2015.

Dự án Thủy điện Bản Chát nằm trên sông Nậm Mu thuộc địa phận huyện Than Uyên và Tân Uyên của tỉnh Lai Châu, có tổng công suất thiết kế là 220 MW (2×110 MW), sản lượng điện trung bình hàng năm là 769,7 triệu kWh (ngoài ra, gia tăng cho Thủy điện Hòa Bình và Thủy điện Sơn La là 388,4 triệu kWh).

Được khởi công từ đầu năm 2006, quy mô dự án gồm đập dâng có chiều cao 130 m, dài trên 425 m được thi công bằng bê tồng đầm lăn (RCC) có khối lượng trên 1,6 triệu m3.

Nhà máy Thủy điện Huội Quảng nằm trên sông Nậm Mu, địa phận xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, có công suất 520 MW, gồm 2 tổ máy. Hồ chứa của Dự án có dung tích hơn 16 triệu m3.

Sản lượng điện bình quân hàng năm là 1,904 tỷ kWh. Dự kiến sẽ phát điện tổ máy số 1 vào ngày 31/12/2014 và phát điện tổ máy số 2 vào ngày 30/4/2015. Dự án có quy mô lớn thứ tư ở khu vực phía Bắc (sau Thủy điện Sơn La, Thủy điện Hòa Bình và Thủy điện Lai Châu).