22 đơn vị chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2014

ThienNhien.Net – Ngày 5/11, UBND tỉnh Quảng Nam ký quyết định phê duyệt danh sách 22 đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2014 trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị phải nộp gần 48 tỷ đồng.

Cụ thể, có 17 nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh sử dụng dịch vụ môi trường rừng phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2014 với tổng kinh phí phải nộp hơn 47,6 tỷ đồng; 04 đơn vị sản xuất nước sinh hoạt phải chi trả với kinh phí gần 371 triệu đồng và Công ty Cổ phần đầu tư Du lịch Hùng Cường phải chi trả dịch vụ môi trường rừng 19,2 triệu đồng.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo đúng quy định.