Tiếp cận hệ sinh thái ứng phó với biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Trong hai ngày 15-16/10, năm quốc gia Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam và Myanmar) cùng nhiều chuyên gia quốc tế, các nhà hoạch định chính sách đã tham dự Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm các cơ hội hợp tác để áp dụng phương pháp tiếp cận hệ sinh thái để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hội thảo do Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) và Trung tâm Hoạt động môi trường (EOC) của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) phối hợp tổ chức với sự tham dự của khoảng 200 đại biểu đến từ các Bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức phi chính phủ và nhiều đối tác liên quan khác.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong Dự án “Lồng ghép phương pháp tiếp cận dựa vào hệ sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu vào công tác quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam” do Quỹ SIDA tài trợ và đang được thực hiện bởi Cục Bảo tồn Đa dạng Sinh học, Tổng cục Môi trường, WWF Việt Nam và Đại học Stockholm (Thụy Điển).

Sông Mê Kông (Ảnh: ThienNhien.Net)
Sông Mê Kông (Ảnh: ThienNhien.Net)

Tiếp cận Hệ sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu (EBA) là một chiến lược quản lý tổng hợp tài nguyên đất, nước và các tài nguyên sinh vật khác nhằm thúc đẩy việc bảo tồn và sử dụng bền vững trên nguyên tắc bình đẳng giúp người dân và đa dạng sinh học thích ứng với những tác động xấu của thay đổi môi trường, bao gồm cả biến đổi khí hậu.

Phương pháp tiếp cận này đã được giới thiệu tại Việt Nam và được sử dụng trong một số dự án ở quy mô vừa và nhỏ và đã đạt được kết quả tốt. Tuy nhiên, cách tiếp cận này chưa được lồng ghép trong các quá trình xây dựng quy hoạch, kế hoạch.