Phú Yên: Thu hồi 4 giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Phú Yên vừa quyết định thu hồi, chấm dứt hiệu lực 04 Giấy phép đã cấp cho các doanh nghiệp thực hiện thăm dò, khai thác khoáng sản đá vật liệu xây dựng, đá ốp lát, lý do thu hồi các Giấy phép này vì đã cấp không đúng thẩm quyền theo quy định của Luật Khoáng sản.

Cụ thể, tại Quyết định số 1724/QĐ-UBND, UBND tỉnh thu hồi, chấm dứt hiệu lực Giấy phép số 08/GP-UBND ngày 29/4/2010 của UBND tỉnh Phú Yên đã cấp cho Công ty Cổ phần 504 được nhận chuyển quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đá vật liệu xây dựng thông thường Cầu Sắt, xã An Mỹ, huyện Tuy An.

Tại Quyết định số 1725/QĐ-UBND, UBND tỉnh thu hồi, chấm dứt hiệu lực Giấy phép số 07/GP-UBND ngày 27/4/2010 của UBND tỉnh Phú Yên đã cấp cho Công ty TNHH Xây dựng Tâm Tín được khai thác khoáng sản đá ốp lát tại thôn Phước Huệ, xã Xuân Quang 2 và thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân.

Theo Quyết định số 1726/QĐ-UBND và 1727/QĐ-UBND, UBND tỉnh thu hồi, chấm dứt hiệu lực Giấy phép số 2017/GP-UBND ngày 26/10/2009 và Giấy phép số 2039/GP-UBND ngày 28/10/2009 của UBND tỉnh Phú Yên đã cấp cho Công ty Cổ phần đá ốp lát An Lộc được thăm dò khoáng sản đá ốp lát tại xã EaBar, xã Đức Bình Đông huyện Sông Hinh.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị nêu trên chấm dứt hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản ở các khu vực mỏ đá ốp lát nêu trên; nộp đầy đủ các tài liệu liên quan đến mỏ đá ốp lát tại các điểm đã được cấp phép trước đây cho Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên; đồng thời, thực hiện việc đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường, đất đai đối với khu vực đã khai thác và các công việc khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các huyện Tuy An, Đồng Xuân, Sông Hinh có trách nhiệm quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản tại các khu vực mỏ nêu trên theo quy định của Luật Khoáng sản.