Ðác Nông đưa tám dự án thủy điện ra khỏi quy hoạch

ThienNhien.Net – Ngày 2-10, Sở Công thương tỉnh Ðác Nông cho biết, đã tham mưu UBND tỉnh loại bỏ tám dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn gồm: dự án thủy điện Ðác Búc So 1, Ðác Mâm 3, Ðác Pri, Ea Hir 1, Ea Hir 2, Ðác Muông, Ðác R’Sung 2 và Ðác Sin 3, với tổng công suất thiết kế là 25,7MW ra khỏi quy hoạch.

Nguyên nhân do các dự án này triển khai thi công không hiệu quả, ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái khu rừng đặc dụng cũng như cuộc sống của người dân địa phương. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã quyết định thu hồi chủ trương đầu tư dự án thủy điện Ðác Nia, thị xã Gia Nghĩa, do chủ đầu tư không triển khai xây dựng nhà máy và không tuân thủ các quy định chung trong việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, dẫn đến mâu thuẫn với người dân trong vùng dự án…