Người dân được thực hành sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Các bộ tài liệu hướng dẫn áp dụng công cụ quản lý hiệu quả và thực hành sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu (BDKH), đã được chia sẻ rộng rãi trong 11 xã vùng đệm của hai khu dự trữ sinh quyển (DTSQ) Cát Bà và sông Hồng với gần 8.000 người dân.

Huyện đảo Cát Bà (Ảnh: sgtt.vn)
Huyện đảo Cát Bà (Ảnh: sgtt.vn)

Đây là kết quả của dự án “Nâng cao sức đề kháng và hồi phục trước BDKH của các khu DTSQ biển và ven biển Việt Nam thông qua tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng”, được cơ quan hợp tác phát triển Quốc tế Thuỵ Điển và trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng công bố ngày 1.10 tại Hà Nội.

Được triển khai tại xã Phù Long, huyện Cát Hải, Hải Phòng; xã Giao Xuân, huyện Giao Thuỷ, Nam Định; và xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, Thái Bình, dự án đã giúp người dân điều chỉnh mùa vụ, kỹ thuật chăm sóc, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, liên kết các hộ cùng loại hình sản xuất…

Dự án cũng đã thành công trong việc phát triển mô hình nuôi ngao tại Giao Xuân, nuôi trồng thuỷ sản Phù Long và một số mô hình khác như: nuôi giun quế, nuôi heo đệm lót sinh học, trồng nấm, ủ phân vi sinh…