Phê duyệt Hiệp định thành lập Cơ quan nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đồng ý nội dung dự thảo Hiệp định thành lập Cơ quan nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO).

Thủ tướng ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Hiệp định trên.

Được biết, việc thành lập Cơ quan Nghiên cứu Kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) nhằm tăng cường cơ chế giám sát kinh tế vĩ mô khu vực.

AMRO sẽ chịu trách nhiệm giám sát tình hình kinh tế vĩ mô và tài chính của khu vực ASEAN+3 (bao gồm 10 nền kinh tế ASEN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) và từng nền kinh tế cụ thể cũng như phát hiện những điểm yếu nảy sinh bên trong các nền kinh tế đó.

AMRO sẽ đưa ra các báo cáo theo quý và các báo cáo này sẽ được thảo luận tại các phiên họp đánh giá kinh tế và đối thoại chính sách của Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương và Thứ trưởng Bộ Tài chính các nước ASEAN và 3 đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc được tổ chức 6 tháng một lần.